Светлинно лазерно шоу.

 Светлинно лазерно шоу се излъчва , както следва : Преди обяд - 11:00 ч. - След обяд  -15:00 ч.

- В часовете на включване на светлинно лазерно шоу се изпълнява ограничен маршрут.В останалите часове посещението трае 1 час и пълната обиколка на пещерата е задължителна .

- По предварителна заявка на организирани групи и туроператорски фирми или при специални събития системата се включва извънредно .