Работно време

Развлекателен парк „Леденика” работи през всички сезони на годината.

Пещера „Леденика” е отворена за посещение без почивен ден.

Летен сезон: 01 Юни - 30 Август

9.00 – 19.00 ч./последно влизане 18:00 ч./

Зимен сезон: 01 Септември - 01 Юни

9.00 – 17.00 ч./последно влизане 16:00 ч./

Влиза се на всеки кръгъл час. Посещението в пещерата става с подходящи дрехи и обувки.